SC LEGAL INVESTIGATION AGENCY
 
  Home Despre noi

 INFO 

LEGISLATIE

- Legea nr.329/2003 - privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu
modificarile si completarile ulterioare, NORME de aplicare a Legii Nr.329/2003;


- Lege nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular;


- H.G. nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.


- Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate - Sectiunile
aplicabile protectiei informatiilor cu caracter secret de serviciu.


- H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania – Sectiunile aplicabile protectiei informatiilor
cu caracter secret de serviciu.


- H.G 781/2002 privind protectia informatiilor secret de serviciu.

 

 

 

 

Copyright ©2009 SC LEGAL INVESTIGATION AGENCY